30 September, 2010

Patch+Advisory+Zen Cart+t00t

Тимот на Zen Ventures (http://www.zen-cart.com) во соработка со Zero Science Lab, објави безбедносни закрпи за заштита на своите корисници. Најновата верзија, 1.3.9g, објавена на 29.09.2010 е подобрената верзија од 1.3.9f, во која имаше ранливости од типот XSS, SQLi и LFI/FD.


Zen Cart безбедносни предупредувања и закрпи


;)

No comments: